-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Política de funcionament dels comptes d'usuari i adreces electròniques d'educació
---

-----------

 

>> Contrasenya inicial del compte d'usuari

>> La contrasenya inicial proporcionada per la Conselleria d'Educació i Universitat caducarà el mateix dia de l'alta.

Hi haurà un termini de 30 dies per canviar la contrasenya caducada.

icona claus Anau a la pàgina del WEIB:

Canvi de contrasenya del compte d'usuari
(centres/professorat/famílies - alumnat)

i seguiu les Instruccions per al canvi de contrasenya

Recordau que heu de posar el vostre nom d'usuari, utilitzant com a contrasenya actual la contrasenya caducada.

El període de vigència de la nova contrasenya serà d'1 any.

Òbviament, el canvi de contrasenya també es pot dur a terme durant el període de vigència de la contrasenya, i es pot realitzar tantes de vegades com l'usuari cregui convenient.

-----------

 

>> Instruccions per al canvi de contrasenya

>> Per canviar la contrasenya del vostre compte d'usuari des de la pàgina de Canvi de contrasenya del compte d'usuari, seguiu aquestes instruccions:

1.- En fer clic sobre la icona icona claus, apareixerà una finestra de validació:

pàgina contrasenya

2.- Introduir el vostre nom d'usuari i la contrasenya actual, i pitjar el botó Inicia.

3.- Apareixerà una nova pàgina de canvi de contrasenya. Introduir la nova contrasenya i repetir aquesta en el segon camp.

pàgina de canvi de contrasenya

4.- Finalment pitjar el botó Acceptar.

-----------

 

>> Reinici de contrasenyes

NOVETAT 15/05/2019 Canvi en la política de funcionament relativa a l'obtenció d'una nova contrasenya
A partir d'aquesta publicació, qualsevol persona vinculada a un centre (personal docent i personal no docent) amb una destinació activa podrà gestionar personalment l'obtenció d'una nova contrasenya en cas d'oblit o caducitat.

>> Si l'usuari necessita una nova contrasenya per trobar-se en alguna de les situacions següents:

  • Oblit de la contrasenya

  • Contrasenya caducada

  • Contrasenya bloquejada per raons de seguretat

El procediment a seguir és el següent:

>> Per a les contrasenyes corresponents als comptes d'usuari del personal destinat en un centre docent públic, concertat o privat d'ensenyament no universitari:

Accedir a la pàgina inicial de validació del programari GestIB (https://www3.caib.es/xestib/) i triar l'opció «He oblidat la clau»

Gestib 1

A continuació s'han d'emplenar els camps requerits:

Gestib 2

>> Si les dades personals i de la destinació en el centre coincideixen amb les registrades al GestIB i al SEU es rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la sol·licitud i rebre un missatge per SMS amb una contrasenya provisional al telèfon mòbil registrat.
Aquesta contrasenya és de caràcter provisional i ha de ser canviada, per una definitiva, abans de 24 hores al següent enllaç:
https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

>> Si les dades coincideixen amb les registrades al GestIB i l'usuari NO està correctament vinculat al centre triat es rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la sol·licitud i rebrà un missatge per SMS indicant que s'ha de contactar amb el personal del centre.

>> En el cas de personal de centres públics i concertats que disposen del programari SEU s'haurà d'adreçar a la persona designada per l'equip directiu perquè tramiti l'alta en aquest programari.

>> Si el centre de titularitat privada no disposa del programari SEU s'haurà de tramitar una sol·licitud d'alta d'usuari.
Accés al formulari:
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm

>> Si les dades introduïdes NO coincideixen es mostra un avís indicant-ho. En aquest cas s'ha de contactar amb la secretaria del centre per revisar i corregir, si escau, les dades de la fitxa personal del GestIB. A continuació s'ha d'iniciar de nou el procés des del botó «He oblidat la clau»

 

>> Per a les contrasenyes corresponents als comptes d'usuari de personal d'Educació que es trobi en alguna de les següents situacions:

- Excedència
- Jubilació
- Alliberat sindical
- Estada a l'estranger
- Reingressat
- Sense destinació activa en un centre el curs actual

S'ha d’enviar per FAX al número 971 176 855 una fotocòpia del DNI. En el mateix full s’hi han de fer constar el nom i llinatges, el número del DNI, el telèfon mòbil, la signatura de l'usuari (ha de coincidir amb la del document d'identitat) i la situació en què es troba segons les opcions de la llista prèvia.

Si el document remès per FAX es rep correctament i s’hi inclouen totes les dades requerides, l'usuari rebrà un SMS amb una contrasenya provisional, la qual haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

 

CAL SABER: La contrasenya té un període de validesa d’un any a partir del moment que es canvia.

 

NOTA: Els comptes de correu electrònic dels centres han passat a ser comptes del servei Gmail amb el domini '@educaib.eu', gestionat per la CAIB. Aquests comptes tenen la particularitat de ser bústies compartides, és a dir, poden ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar les persones que tindran accés al correu del centre. En conseqüència, els correus electrònics dels centres educatius públics ja no disposan de contrasenya pròpia.

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-