-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Suport Xarxipèlag i Xarxipèlag 2.0
---

Procediment a seguir en el cas que es produeixin avaries en els ordinadors dels centres que participen en el projecte Xarxipèlag i Xarxipèlag 2.0

- Per tal d'agilitar la resolució de les avaries que puguin sorgir en ordinadors del projecte Xarxipèlag i Xarxipèlag 2.0 i també per evitar, tant com es pugui, molèsties a les persones que s'encarreguen de la coordinació del projecte, consultau el procediment que s'ha de seguir quan es presentin problemes per mal funcionament en aquests ordinadors o en altres materials informàtics que tenguin el mateix origen.

---

>> Anar a coordinaciotic.ieduca.caib.es > secció “Avaries - Petició suport TIC al CAU”: [ Execució de granties ]

>> Anar a coordinaciotic.ieduca.caib.es > secció “Execució de garanties”: [ Execució de granties ]

>> Anar a coordinaciotic.ieduca.caib.es > secció “Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació”: [ Execució de granties ]

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-