ELS HORTS ECOLÒGICS ESCOLARS.

UN EXEMPLE D'AGRICULTURA ECOLÒGICA

WEBQUEST

ACTIVITAT D'APRENENTATGE BASADA EN INTERNET PENSADA PER SEGON I TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Educació Ambiental

Data de creació 20 de març de 2005 apol@educacio.caib.es

QUE EL MENJAR SIGUI EL TEU ALIMENT, I EL TEU ALIMENT LA TEVA MEDICINA” HIPOCRATESINTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

GUIA DIDÀCTICA