AVALUACIÓ

És molt important llegir aquesta avaluació abans de començar la feina, ja que us ajudarà a tenir més clar el que pretenem amb aquesta Webquest. L'avaluació tindrà dues parts, l'autoavaluació, que la fareu vosaltres, i una avaluació, del grup i de cada un i cada una de vosaltres, que la farà el professor o professora.