AUTOEVALUACIÓHeu de reflexionar sobre cada un d'aquests ítemps, la puntuació serà entre un i tres. Per anar bé, hauríeu d'obtenir com a mínim 20 punts. Algunes qüestions les tindreu que consensuar amb el vostre grup de treball.

(Imprimiu aquesta graella abans de contestar-la.)

PREGUNTES

1

2

3

TOTAL

1

He aportat idees al meu grup.

2

He sabut respectar l'opinió dels altres.

3

He arribat a acords amb els altres membres del grup.

4

Estic satisfet de la meva feina personal

5

M'he esforçat en fer bé les tasques.

6

He revisat el meu treball abans de presentar-lo.

7

He fet aportacions o demandes en el fòrum

8

He participat en dissenyar el meu hort escolar.

9

A l'hora de fer l'hort he intentat posar en pràctica el que havia aprés fent la feina.

10

L'adquisició d'aquests nous coneixements m'han fet reflexionar sobre alguns aspectes de la meva vida quotidiana.