-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Projecte Agrega2
---

 

>> Agrega2 (www.agrega2.es) és un projecte desenvolupat en el marc del Plan Avanza, finançat mitjançant el Programa "Internet en el Aula" i impulsat a través d'un conveni de col·laboració entre l'entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i les Comunitats Autònomes.

Agrega2 es defineix com una federació de repositoris d'objectes digitals educatius formada per totes les comunitats autònomes. Els continguts educatius que es poden trobar a Agrega2 estan organitzats curricularment de manera que es poden utilitzar en l'ensenyament reglat no universitari.

L'objectiu d'Agrega2 és facilitar a la comunitat educativa una eina útil que integri les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'aula i fora de l'aula, conjugant els esforços de totes les comunitats autònomes i permetent l'accés a qualsevol contingut, des de qualsevol lloc i sigui quin sigui el criteri de cerca utilitzat.

 

Agrega2 a les Illes Balears

AGREGA

>> El node autonòmic de les Illes Balears Agrega2 es troba a http://agrega.caib.es

 

---

>> Més informació a Projecte Agrega (coordinaciotic.ieduca.caib.es): [anar-hi ]

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-