A l'abast. comunicació bàsica en llengua catalana
Japones(Japonès) Euskera

xines(Xinès) Românã

rus (Rus)  

Escut CEC

Escut COFUC