-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2018-2019
---

-Educació ambiental


>> XXIV CONCURS DE DIBUIX MEDIAMBIENTAL i II CONCURS DE CLIPMETRATGES
  concurs

COPE MALLORCA i CADENA 100 organitzen amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca la XXIV edició del Concurs de Dibuix Mediambiental, i el II Concurs de Clipmetratges.
Finalitat: implicar els joves de Mallorca en la conservació i millora del medi ambient a partir de la reflexió crítica i l’acció.
Persones destinatàries: Concurs de Dibuix Mediambiental per a l’alumnat de 6è de primària, i el Concurs de Clipmetratges per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
Termini d'inscripció: Per participar al concurs de dibuix s’ha d’emplenar el full de sol·licitud de làmines abans de dia 22 de març de 2019 i enviar-la per correu electrònic a sie@dgice.caib.es, per participar al concurs de clipmetrarges la presentació de treballs és fins el 20 de maig de 2019.

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres de primària
PDF Carta als centres de secundària
PDF Bases del concurs
DOC Sol·licitud de làmines

Termini Termini d’inscripció: 22 de març de 2019
Termini de presentació dels treballs: 20 de maig de 2019

---

>> Programa de CENTRES ECOAMBIENTALS 2018-2019
  PCE

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria d’Educació i Universitat, per quinzè curs escolar consecutiu, posen el Programa de Centres Ecoambientals.
Finalitat: Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.
Persones destinatàries: tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat.
Reconeixement d'hores de formació.
Per a més informació:
- Del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: Francesc Bennàssar, tel. 971 176 666, ext. 67182, a/e fbennassar@dgmambie.caib.es.
- Del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat: Isabel Brunet, tel. 971 177 781, ext. 62313, a/e sie@dgice.caib.es.

---
Documentació Documentació:
  PDF Centres educatius admesos al Programa de Centres Ecoambientals curs 2018-2019

PDF Carta de presentació
PDF Convocatòria del Programa de Centres Ecoambientals 2018-2019
ODT Annexos

----
Convocatòries de la formació del Programa de Centres Ecoambientals “Perspectiva de l'ecoauditoria des de la Estratègia Balear d'Educació Ambiental”

PDF Palma: 14, 15 i 22 de gener de 2019
PDF Palma: 25 i 26 de febrer, i 5 de març de 2019
PDF Inca: 30 i 31 de gener, i 5 de febrer de 2019
PDF Eivissa: 25 i 26 de febrer, i 7 de març de 2019
PDF Eivissa: 5, 6 i 8 de març de 2019
PDF Menorca: 25, 26 i 27 de febrer de 2019

Termini Termini d'inscripció: fins 31 d’octubre de 2018
Termini per sol·licitar el guardó: de l’1 al 26 de juny de 2019

---

>> Convocatòria PREMIS CENTRES EDUCATIUS VERS EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2018
  programa

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca convoca la presentació de candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible per al curs escolar 2017-2018.
Persones destinatàries: els centres educatius de les Illes Balears d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria, batxillerat, i cicles formatius que duguin a terme un projecte d’ambientalització del centre durant el curs escolar 2017-2018. Qualsevol membre del jurat, els consells escolars, les associacions de pares i mares i qualsevol persona física a títol individual.
Categories:
- Global
- Específic
Premis:
S’estableixen, per a cada categoria dels premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible per a l’any 2018, els imports econòmics següents:
• Primer classificat: 3.000 €
• Segon classificat: 2.000 €
• Tercer classificat: 1.000 €
Més informació: Servei d'Educació Ambiental Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Tel. 971 17 66 66

---
Documentació Documentació:
  PDF BOIB núm. 58 (10/05/2018)
PDF Sol·licitud

WWW Servei d'Educació Ambiental

Termini Termini per presentar candidatures: 30 de setembre de 2018

---

>> Projecte europeu SOCLIMPACT
  Projecte europeu SOCLIMPACT

La UIB-IMEDEA, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat, ha desenvolupat un projecte europeu de recerca anomenat SOCLIMPACT.
Aquest projecte té com a objectiu avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes europees i proposar estratègies de mitigació.
Destinataris: alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista provisional de centres admesos i seleccionats en el programa Soclimpact NOVETAT 26/9/18

PDF Convocatòria
ODT Annexos

Termini Termini de sol·licitud: 15 de setembre de 2018

---

>> CAMPS D’APRENENTATGE DE LES ILLES BALEARS
  camps d’aprenentatge

Instruccions que regulen la sol·licitud de participació en els camps d’aprenentatge.

---
Documentació Documentació:
  WWW Més informació

Termini Termini: de l'1 al 16 de setembre de 2018

---

>> Programa de visites a l'AEMET 2018-2019
  AEMET

La intenció d'aquestes visites és facilitar a l'alumnat el contacte i l'accés al món de la meteorologia i el clima. Es mostrarà què és un servei meteorològic, per a què serveix, quin paper juga en la societat i en l'economia, en especial a les Illes Balears. Es parlarà de l'observació i la predicció meteorològica i del canvi climàtic.
Es pretén conscienciar a l'alumnat per tal que formi part d'una ciutadania responsable, és important la seva implicació perquè puguin usar la informació que proporciona l'AEMET, i fins i tot que puguin continuar la nostra tasca en un futur.
Nivell educatiu: 16 anys o més.
Capacitat: 20-25 alumnes.
Lloc: Delegació AEMET Illes Balears. Moll de Ponent s/n, Palma.
Durada: una hora i mitja.
Informació i reserves: 971 405 814 a/e: dtbal@aemet.es
---
Documentació Documentació:
  PDF cat | PDF cast Programa de visites a la Delegació Territorial de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a les Illes Balears 2018-2019

WWW Portal AEMET

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> Convocatòria del Programa APRENENTATGE SERVEI A LA SERRA DE TRAMUNTANA 2018-2019
  Serra de Tramuntana

En el BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2018-2019.
La resolució inclou les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en aquest programa que es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Normalització Lingüística i Formació, el Servei d’Innovació Educativa i el Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
El programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana vol promoure la metodologia d’aprenentatge servei dins el currículum dels centres educatius en el marc de la serra de Tramuntana per afavorir l’establiment de xarxes comunitàries amb responsabilitat social. L’aprenentatge servei és una metodologia que, mitjançant la detecció de necessitats reals, afavoreix processos d’aprenentatge i de servei a l’entorn amb l’objectiu de conèixer-lo i participar, en comunitat, a millorar-lo.
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
• Impulsar metodologies competencials d’aprenentatge servei vinculades a l’entorn.
• Proporcionar noves eines didàctiques per estimar, descobrir, intervenir i preservar la serra de Tramuntana.
• Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius de servei a la comunitat i d’interrelació amb el territori.
• Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
La sol·licitud i el projecte es poden presentar fins al dia 31 de maig de 2018.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista definitiva de centres seleccionats

PDF BOIB núm. 25 (24/2/2018)
word Annexos 2 i 3

WWW Portal Aprenentatge Servei a la Serra Tramuntana
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2018

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-