-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2012-2013
---

-Cooperació Territorial

>> Programa IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DURANT LA TARDOR DE 2013
  MEC
Ajudes per participar en el programa “Immersió Lingüística durant la tardor 2013”.
Ajudes per participar, durant una setmana, en algun centre d’una altra comunitat autònoma, fora de l’entorn escolar, per realitzar activitats que tenen per objectiu millorar la fluïdesa en llengua anglesa, alhora que es conviu amb un grup d’alumnes d’una altra comunitat autònoma.
Adreçat a alumnes de 6è de Primària i 2n d’ESO. Grups de 20 a 25 alumnes acompanyats del seu professor/a d’anglès i un altre que tengui un nivell d’anglès adequat per al desenvolupament del programa.
Període de participació: torns setmanals durant el primer trimestre del curs 2013/2014 (setembre – novembre 2013)
Núm. de beques a Balears: 6è EP 6 grups (150 alumnes); 2n ESO 4 grups (100 alumnes)
Se seleccionaran els centres en funció dels criteris que estableix la convocatòria: qualitat del projecte, característiques socials i econòmiques del centre i es valorarà positivament no haver participat en el programa en convocatòries anteriors.
L’ajuda assignada s’abonarà directament a l’empresa adjudicatària de la licitació convocada a tals efectes i serà finançada per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
El transport fins a la comunitat autònoma on es realitza l’activitat va a càrrec de l’alumnat. Institucions implicades: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  NOVETAT 3/9/13
PDF LLISTAT DEFINITIU DE CENTRES SELECCIONATS
PDF LLISTAT PROVISIONAL I PRIORITZAT DE CENTRES DE PRIMÀRIA SELECCIONATS (I EN RESERVA)
PDF LLISTAT PROVISIONAL DE CENTRES DE SECUNDÀRIA SELECCIONATS
PDF CRITERIS DE BAREMACIÓ

PDF Resolució de 16 de maig de 2013, BOE núm. 135 de dia 6 de juny
WWW Accés al tràmit telemàtic
Termini Termini: 18 de juny de 2013

---

>> Programa RECUPERACIÓ I UTILITZACIÓ EDUCATIVA DE POBLES ABANDONATS 2013 (període lectiu)
  MEC
Es convoquen per a la seva concessió en règim de concurrència competitiva, ajudes per a un màxim de 77 grups de centres docents espanyols, composts per 20 a 25 alumnes i 1 o 2 professors, per a la participació en l'activitat de recuperació i utilització educativa dels pobles abandonats de Búbal (Osca), Granadilla (Càceres) i Umbralejo (Guadalajara), del 22 de setembre i el 7 de desembre de 2013.
Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 18.04.322L.489.02 dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2013 per un import màxim de 221.172,57 euros, amb que s'atendran les despeses de desenvolupament del programa inclòs l'assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a l'alumnat i professorat participant i personal organitzador, a través d'una encomana de gestió amb empresa considerada mitjà propi instrumental de l'Administració.
El trasllat dels participants des del lloc de residència fins al poble serà a càrrec dels interessats. Destinataris. Podran participar en aquesta convocatòria, els alumnes de centres docents espanyols del territori nacional que cursin alguna dels següents ensenyaments d'Educació Secundària o equivalents: 3r i 4t d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà, Programes de Qualificació Professional Inicial.

---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució de 20 de maig de 2013 (BOE núm. 130, 31-5-13)
WWW Accés al tràmit telemàtic
Termini Termini: 13 de juny de 2013

---

>> Programa CAMPUS D'APROFUNDIMENT CIENTÍFIC PER A ESTUDIANTS D'ESO A SORIA
  MEC
Convocatòria per participar al programa "Campus d'Aprofundiment Científic per a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria", dirigit a alumnes que estiguin cursant actualment 4º d'ESO en centres docents espanyols.
Està organitzat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Reial Societat Espanyola de Física i tindrà lloc a Soria durant el mes de juliol 2013, en dos torns: del 9 al 18 el primer i del 20 al 29 el segon.
Hi ha quatre places per a cada Comunitat Autònoma i Ceuta i Melilla, dues places per a cada torn. Els alumnes seran seleccionats per una Comissió avaluadora segons els criteris de valoració indicats en la citada resolució de convocatòria.

---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució de 23 de maig de 2013 (BOE núm. 131, 1-6-13)
PDF Correció d'errors de la resolució de 23 de maig (BOE núm. 134, 5-6-13) NOU
WWW Accés al tràmit telemàtic

WWW bloc del CNIIE sobre el Campus NOU
Termini Termini: 13 de juny de 2013

---

>> Programa IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DURANT L'ESTIU DE 2013
  MEC
Ajudes individuals per participar en el programa “Immersió Lingüística durant l’estiu de 2013”
• Ajudes individuals per participar, durant dues setmanes, a colònies d’estiu a diferents punts de la geografia espanyola, per realitzar activitats que tenen per objectiu millorar la fluïdesa en llengua anglesa.
• Adreçat a alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r curs d’ESO matriculats en centres educatius espanyols sostinguts amb fons públics.
• Període de participació: Dos torns de dues setmanes cada un, en la primera i segona quinzena d’agost, en règim d’internat i on s’impartiran classes de llengua anglesa; aquestes se complementaran amb activitats lúdiques, esportives,etc.
• Núm. de beques 2.200.
• Els alumnes han de presentar les sol·licituds al seu centre educatiu i el centre les ha de remetre al Ministeri d’Educació.

---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució de 21 de febrer de 2013, BOE núm. 66 de dia 18 de març
WWW Accés al tràmit telemàtic
Termini Termini: 15 d'abril de 2013

---

>> Programa ESCOLES VIATGERES PRIMAVERA 2013
  MEC
“Escoles Viatgeres” és un recurs educatiu que permet a l’alumnat continuar el seu aprenentatge fora de l’aula i reforçar l’adquisició de les competències bàsiques. Els seus objectius estan centrats en el coneixement de la riquesa cultural, lingüística, geogràfica i social d’Espanya, a l’hora que fomenta la convivència entre els alumnes de tot el territori nacional. Consisteix en ajudes per recórrer, durant 5 dies, una de les rutes que hi ha establertes en les diferents comunitats autònomes amb el suport de monitors i material didàctic, en relació a la cultura, la llengua, medi natural i social propis. Destinat a 186 grups de tota Espanya de 12 a 15 alumnes de 5è i 6è de Primària amb un/a professor/a acompanyant. Les rutes es duran a terme entre l’4 de març i el 23 de juny de 2013.
Institucions implicades: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
---
Documentació Documentació:
  PDF BOE núm. 280 21-11-2012
WWW Accés al tràmit telemàtic
Termini Termini: 29 de novembre de 2012

---

>> Programa RUTES LITERÀRIES 2013
  MEC
“Rutes Literàries” és un recurs educatiu que permet a l’alumnat continuar el seu aprenentatge fora de l’aula i reforçar l’adquisició de les competències bàsiques. Els seus objectius estan centrats en la promoció de l’hàbit lector i la lectura, així com en el coneixement de la riquesa cultural, lingüística, geogràfica i social d’Espanya, a l’hora que fomenta la convivència entre l’alumnat de tot el territori nacional. Consisteix en ajudes per recórrer, durant 5 dies, una de les rutes que hi ha establertes en les diferents comunitats autònomes amb el suport de monitors i material didàctic, en relació a un autor, un llibre, o una generació literària. Destinat a 94 grups de tota Espanya de 3er i 4rt d’ESO, en grups de 20 a 24 alumnes i dos professors acompanyants. Les rutes es duran a terme entre l’4 de març i el 15 de juny de 2013.
Institucions implicades: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
---
Documentació Documentació:
  PDF BOE núm. 280 21-11-2012
WWW Accés al tràmit telemàtic
Termini Termini: 29 de novembre de 2012

---

>> Programa CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2013
  MEC
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca ajudes per a centres amb alumnat d'Ensenyança Secundària Obligatòria que estiguin interessants en presentar un projecte per participar a "Centres d'Educació Ambiental".
El MECD finançarà l'allotjament, manutenció i l'activitat, metre que el centre es farà càrrec del trasllat de l'alumnat i professorat. La durada de l'activitat serà de dilluns a divendres.
Trobareu més informació a l'arxiu adjunt. Podeu emplenar el formulari d'inscripció a https://sede.educacion.gob.es secció "Tràmits i Serveis".

---
Documentació Documentació:
  PDF Convocatòria
Termini Termini: 29 de novembre de 2012

---

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-