-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística
---

 
Racó del CCNL Bibliografia bàsica
 

ARACIL, Lluís V. (1982), Papers de sociolingüística, La Magrana, Barcelona.

_ (1983), Dir la realitat, Ed. Països Catalans, Barcelona.

BASTARDAS, Albert (1996), Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística, Biblioteca Universitària, Proa, Barcelona.

FUSTER, Joan (1981), Ara o mai, Eliseu Climent, València.

JOAN, Benet (1996), Les normalitacions reeixides, Oikos-Tau, Vilassar de Mar.

JUNYENT, Carme (1998), Contra la planificació. Una proposta ecolingüística, Empúries, Barcelona.

_ (1999), La diversitat lingüística, Octaedro, Barcelona.

MELIÀ, Joan (1997), La llengua dels joves, Universitat de les Illes Balears, Palma.

MOLLÀ, Toni (ed.), (1977), Política i planificació lingüístiques, Bromera.

NINYOLES, Rafael L. (1989), Estructura social i política lingüística, Bromera, Alzira.

PITARCH, Vicent (1996), Control lingüístic o caos, Bromera, Alzira.

SERRANO, Sebastià (1980), Signes, llengua i cultura. Cap a una epistemologia del silenci, Edicions 62, Barcelona.

SOLÉ I CAMARDONS, Jordi (2001), El políedre sociolingüístic. Una iniciació a la sociolingüística del conflicte, Eliseu Climent, València.

TUSON, Jesús (1988), Mal de llengües, Empúries, Barcelona.

WEINREICH, Uriel (1953), Llengües en contacte, Edicions Bromera, Alzira, 1996

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-