-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
INFORMACIÓ TÈCNICA
   
-
 

-Mapa del WEIB
---

 
Mapa

Programes educatius | Formació | Recursos educatius | Gestió | Suport tècnic | Centres | CEP
Món educatiu | Normativa | Documentació | Informació | WeibMail | Fòrums | Novetats | Agenda

  ---

Programes educatius

  Servei de Projectes Lingüístics
 
Inici
Activitats per a Centres
Activitats per a Professorat
Activitats per a Alumnat
Accions de la Conselleria d’Educació
Accions del Ministeri d’Educació
Accions de l’OAPEE:
- Erasmus +
-- Erasmus + : KA1
-- Erasmus + : KA2
-- Carta Mobilitat Erasmus + de Formació Professional
-- Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE)
- Programa d'Aprenentatge Permanent
Recerca de socis
Enllaços d'interès
Novetats
Celebracions Europees

  Pla d'acolliment lingüístic i cultural
 
Índex
- Presentació del PALIC
- ESAIT
- Fitxes de materials
- Enllaços
- Article
- Nivells
- Proposta

  Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística
 
Racó del CCNL
Funcions
Documents útils
Normativa
Articles
Trobades de formació
Jornades
Fòrums
Bibliografia
Organitzacions relacionades amb política lingüística i planificació lingüística

  Innovació educativa
 
Inici 2015-2016
- Cooperació territorial
- Educació ambiental
- Educació esportiva
- Educació per a la ciutadania
- Educació per a la salut

  Educació ambiental
 
Camps d'aprenentatge
Bloc d'ambientalització
Seminari d'ambientalització de centres escolars (SACE)

  Programes Didàcticoculturals
 
Viu la Cultura 2015-2016

  Programa Xarxa
 
Inici

  Projecte de Qualitat
 
Inici

  Informàtica Educativa
 
Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0
Integració de les TIC a l'Educació
InfoXXI. "Internet en la escuela"

--- Formació

  Planificació de la formació
 
Pla de formació
Programa de formació
Organigrama

  Formació a distància
 
Programa FaD
Activitats
Inscripció

  Formació Xarxipèlag
 
Itinerari formatiu

  Materials de Formació
 
Presencials
A distància
Altres

  Entorn de formació a distància
 
Manuals
Accés als cursos
Oblit de l'usuari/contrasenya

  Centres del Professorat
 
Centres

--- Recursos educatius

  Per etapes educatives
 
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Formació Professional
Totes les etapes

  Per àrees
 
Ciències experimentals
Ciències naturals
Ciències socials
Economia
Educació física
Educació plàstica i visual
Filosofia
Formació Professional
Llengües
Llengua estrangera
Matemàtiques
Música
Orientació i tutoria
Organització de centres
Tecnologia
TIC
Temes transversals
Totes

  Recull de WebQuests
 
Índex

  Tauler de recursos
 
Índex

--- Gestió

  Gestib
 
Actualitzacions GestIB
Components GestIB

  GestIB Web
 
Inici
Requisits d'accés
Accés a l'aplicatu
Accés a l'ajuda
Suport
PMF

  SEDEIB
 
Inici
Requisits d'accés
Accés a l'aplicatiu
Accés a l'ajuda
Suport

  ECOIB
 
Inici
Informació bàsica
Formació
Sol·licitud d'accés
Liquidació de l'any
Suport
PMF

  FORCET
 
FORCET

  Escolarització
 
Escolarització

  SEU
 
Inici
Instruccions, manuals i suport

--- Suport tècnic

  Suport Xarxipèlag 2.0
 
Accés a coordinaciotic.ieduca.caib.es

  Suport Xarxipèlag
 
Documents tècnics


  Avaries ordinadors
 
Procediment

  Formació coordinadors TIC
 
Activitats
Inscripció

  Compte d'usuari
 
Sol·licitud
Configuració adreça electrònica
Canvi contrasenya
Actualització de dades personals
Política de funcionament

  Programari
 
Programari educatiu lliure
- explicació
- fitxes
Actualitzacions

  Navegació
 
Cercadors
Recursos a Internet
RSS
Navegació segura

--- Centres

  Webs de Centres
 
Inici
- Centres educatius de Mallorca
- Centres educatius de Menorca
- Centres educatius d'Eivissa i Formentera

  Informació pròpia dels centres
 
Inici

  Tauler d'anuncis
 
Tauler
- Premis i concursos
- Olimpíades i proves
- Altres anuncis

  Serveis educatius
 
Xarxa EOEP - EAP
- Directori
- EAP Palma
Xarxa de Camps d'aprenentatge
Atenció a la diversitat
Servei de Suport Educatiu
- Programa actuacions d'interlocució
- Documents formals traduïts

  Revistes escolars
 
Revistes escolars

--- CEP

  Xarxa de CEP
 
Xarxa
CEP Eivissa
CEP Formentera
CEP Inca
CEP Manacor
CEP Menorca
CEP Palma

--- Món educatiu

  Webs educatius entitats oficials
 
Àmbit autonòmic
Àmbit estatal
CCAA: Ensenyament
Àmbit internacional

  Altres webs educatius
 
Àmbit estatal
Àmbit internacional
Cercadors d'educació
Revistes educatives

  Enllaços per àrees
 
Educació infantil
Educació primària
ESO i Batxillerat
- Ciències experimentals
- Ciències naturals
- Matemàtiques
- Tecnologia
- Anglès
- Alemany
- Francès
- Llengües
- Ciències socials
- Filosofia
- Educació plàstica i visual
- Educació física
- Informàtica
Formació Professional
Atenció a la diversitat
Organització de centres
Orientació
Programes Internacionals
Tecnologia educativa
Temes transversals

--- Normativa

  Currículum de les Illes Balears
 
Consulta
Ensenyaments de règim general:
Educació infantil
Educació primària - LOMCE
Educació primària - LOE
Educació secundària obligatòria - LOMCE
Educació secundària obligatòria - LOE
Batxillerat - LOMCE
Batxillerat - LOE
Formació professional
- Programes de qualificació professional inicial
- Cicles formatius de grau mitjà
- Cicles formatius de grau superior
Ensenyaments de règim especial:
Ensenyaments d’idiomes
Ensenyaments artístics
- Ensenyaments superiors d’art dramàtic
- Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments de música i dansa
Educació de persones adultes

  Plans d'actuació
 
Institut per a l'Educació de la Primera Infància

  Normativa d'Educació
 
Consulta

  Normativa BOIB
 
Consulta

  Normativa no publicada
 
Consulta

  Convocatòries
 
Índex

--- Documentació

  Informació administrativa
 
Llista esdeveniments a www.caib.es

  Documentació de la Conselleria d'Educació i Universitat
 
Secretaria General
Consulta

DG de Planificació, Ordenació i Centres
Consulta

DG de Personal Docent
Consulta

DG de Formació Professional i Formació del Professorat
Consulta
- Jornades d'Intercanvi d'Experiències a l'Educació Infantil
- Cicle de conferències: Educar des del cor
- Cursos de formació Desenvolupament de la funció directiva
- Jornades Formació Transformadora
- Estades de formació en empreses de les Illes Balears
- V Jornades d'educació per la vida

DG de Política Universitària i d'Ensenyament Superior
Consulta

DG d'Innovació i Comunitat Educativa
Consulta
- Jornades d'Intercanvi d'Experiències a l'Educació Primària
- IV Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Escolars
- Curs de formació a distància AbiesWeb. Programa de gestió de biblioteca escolar

  Directori de la Conselleria d'Educació i Universitat
 
Directori
- Gabinet del conseller
- Secretaria General
- Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
- Direcció General de de Personal Docent
- Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
- Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior
- Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
- Altres Organismes

  Planificació escolar
 
Planificació 2000-2004

  Jornades celebrades
 
Resultats i documentació

--- Informació

  Informació tècnica del WEIB
 
Informació
- Govern de les Illes Balears
- Conselleria d'Educació i Universitats
- Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
- Adreça electrònica de l'Administrador del WEIB
Mapa del WEIB
Estadístiques del Servidor WWW del WEIB
- Resum estadístiques
- Gràfic estadístiques
RSS del WEIB

--- WeibMail

  WeibMail en el WEIB
 
Pàgina del WeibMail
Entra al WeibMail
Sol·licitud d'adreça electrònica

--- Fòrums

  Intercanvi i fòrums en el WEIB
 
Inici
Entrada
Sol·licitud d'adreça electrònica

--- Novetats

  Novetats del WEIB
 
Darrera data d'actualització
Llista de novetats
Notes

--- Agenda

  L'Agenda del WEIB
 
Agenda
Afegir notícia a l'Agenda

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-