-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Octubre 2019
17-10-19 BOIB 141
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català

----------------

15-10-19 BOIB 140
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 3 d’octubre de 2019 de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 11 d’octubre de 2019 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per participar al programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2019», dirigit als centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

----------------

10-10-19 BOIB 138
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 7 d'octubre de 2019, per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019

----------------

8-10-19 BOIB 137
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 d’octubre de 2019 per la qual es nomena el president del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 d’octubre de 2019 per la qual es nomena directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Son Canals, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’IES Sa Blanca Dona, d’Eivissa

----------------

5-10-19 BOIB 136
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 d’octubre de 2019, per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’agost de 2019 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Millora Contínua

----------------

3-10-19 BOIB 135
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de setembre de 2019 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 26 de setembre de 2019 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-