-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Gener 2019
17-1-19 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

----------------

12-1-19 BOIB 6
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides en l’annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

----------------

10-1-19 BOIB 5
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de gener de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 25 de maig

----------------

8-1-19 BOIB 4
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 4 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

----------------

5-1-19 BOIB 3
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Madre Alberta, de Palma, amb l’ampliació amb una unitat de batxillerat i la supressió de dues unitats de PMAR

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-