-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Desembre 2019
7-12-19 BOIB 165
- Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de desembre de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2020, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears

----------------

5-12-19 BOIB 164
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça de l’IES Puig de sa Font, de l’IES Sa Serra, de l’IES Quartó de Portmany i del CEIP Es Puig, en el Registre de centres docents de la Conselleria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual s’autoritza la transformació d’una unitat UEECO d’educació especial bàsica en una unitat UEECO de transició a la vida adulta (TVA) a l’IES Sa Blanca Dona, d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del col·legi privat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat Mestral del municipi d’Eivissa, amb l’ampliació de tres unitats d’educació infantil de segon cicle i sis unitats d’educació primària

----------------

3-12-19 BOIB 163
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual s’adjudica un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Edicions Periòdiques Ara Balears, SL
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual s’adjudica un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Associació Ona Mediterrània
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual es denega un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Associació Cultural Nou País
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de novembre de 2019 per la qual es disposa el trasllat de la seu de l’Equip d’Atenció Primerenca Sud i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria
- Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-