-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Desembre 2018
13-12-18 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de novembre de 2018 per la qual s’autoritza, de manera condicionada, la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil i primària Arimunani, del municipi de Marratxí, amb la unificació d’un grup de 4t i un de 5è de primària en una unitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2019-2020
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de desembre de 2018 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

----------------

8-12-18 BOIB 154
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019

----------------

6-12-18 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de novembre de 2018 per la qual es denega l’autorització de la modificació del centre estranger Collège Français, de Sant Josep de sa Talaia, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2018)

----------------

4-12-18 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de novembre de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre de formació professional específica denominat Sol, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de novembre de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Serra Mamerra, de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de novembre de 2018 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de novembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i d’Eivissa amb professionals que poden participar a la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2018-2019

----------------

1-12-18 BOIB 151
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2018-2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-