-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Abril 2020
30-4-20 BOIB 66
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 d’abril de 2020 per la qual se modifica la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 6 de març de 2020 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

----------------

23-4-20 BOIB 60
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 21 d’abril de 2020 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació o l’ampliació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, que no disposin d’autorització, dins del període de l’estat d’alarma derivada de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19

----------------

21-4-20 BOIB 59
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d’alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d’àrab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2019-2020.

----------------

18-4-20 BOIB 58
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de març de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre d’educació infantil incomplet privat de primer cicle Blancanieves, de Santa Eulària des Riu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de març de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre d’educació infantil privat de primer cicle La Vall, de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de març de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat dels centres d’educació infantil privats de primer cicle Baberitos i Baberitos Tenis, de Palma
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2011 per la qual es modifica l’autorització del centre privat EDIB de Palma perquè pugui impartir els programes d’estudis conduents als títols de Higher National Diploma in 3D, Higher National Diploma in Graphic Design, Higher National Diplomain Fashion and Textiles del sistema educatiu britànic com a centre estranger (BOIB núm. 66, de 3 de maig)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 23 de març de 2020 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Coletinas Palmanova, del municipi de Calvià
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 23 de març de 2020 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Coletinas Palma, del municipi de Palma
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 d’abril de 2020 per la qual es revoca l’autorització del centre docent estranger d’educació infantil Awo-Deutsch Internationaler Kindergarten Santa Maria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 d'abril de 2020 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Nuestra Señora de la Consolación, del municipi d’Alcúdia, amb l’ampliació d’una unitat més d’educació infantil i la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de març de 2020 per la qual s’autoritza la modificació de la titularitat del centre privat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat Francesc de Borja Moll, de s’Arenal, al municipi de Palma
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 d'abril de 2020 per la qual s’autoritza de manera definitiva la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil i primària Arimunani, del municipi de Marratxí, amb la justificació de les unitats autoritzades de primària i l’ampliació de dues unitats més d’educació primària
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears i dels alumnes de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d’alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d’àrab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari instruccions, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d’abril de 2020 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2020-2021

----------------

14-4-20 BOIB 56
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2020 per la qual se suspèn la convocatòria de les proves de l’avaluació de diagnòstic del curs 2019-2020 als alumnes de segon curs d’educació secundària obligatòria en els centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments

----------------

7-4-20 BOIB 53
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d’abril de 2020 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés

----------------

4-4-20 BOIB 52
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de març de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 25 de febrer de 2020
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-