-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Educació secundària obligatòria - LOE

decret d'ordenació general || decret de currículum || annexos || ordres || documents oficials d'avaluació
---

 

Decret d'ordenació general
Decret 67/2008 d'ordenació general Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008

---

Decret de currículum
Decret 73/2008 d'educació secundària obligatòria Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008
Decret 95/2010 Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27 de juny, que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 116, de 7 d'agost de 2010

---

Annex del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF | WORD CIÈNCIES DE LA NATURALESA
PDF | WORD CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PDF | WORD CULTURA CLÀSSICA
PDF | WORD EDUCACIÓ ETICOCÍVICA
PDF | WORD EDUCACIÓ FÍSICA
PDF | WORD EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
PDF | WORD EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
PDF | WORD HISTÒRIA I CULTURA DE LES RELIGIONS
PDF | WORD INFORMÀTICA
PDF | WORD LLATÍ
PDF | WORD LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
PDF | WORD LLENGUA CATALANA I LITERATURA
PDF | WORD LLENGUA ESTRANGERA
PDF | WORD MATEMÀTIQUES
PDF | WORD MÚSICA
PDF | WORD SEGONA LLENGUA ESTRANGERA
PDF | WORD TECNOLOGIES
Annex de l'Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF | WORD TALLER DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
PDF | WORD TALLER DE MÚSICA

---

Ordres
PDF Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009

PDF Annex 1: Distribució de l’horari lectiu setmanal
PDF Annex 2: Relació de matèries optatives
PDF Annex 3: Adscripció de matèries optatives als departaments didàctics
PDF Annex 4: Programes de Diversificació Curricular
PDF Annex 5: Programes de Diversificació Curricular. Distribució de l’horari lectiu setmanal
PDF Annex 6: TALLER DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
PDF Annex 7: TALLER DE MÚSICA
PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009
PDF Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
30-7-2010
PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’elaboració de l’informe d’aprenentatge en finalitzar l’etapa d’educació primària
BOIB núm.142, de 29 de setembre de 2009

WORD Annex
  PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre la incorporació d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers 17-5-10

---

Documents oficials d'avaluació
PDF Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

Annex 6. Actes d’avaluació

EXCEL Annex 6a - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del primer curs

EXCEL Annex 6b - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del segon curs

EXCEL Annex 6c - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del tercer curs

EXCEL Annex 6d - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del quart curs

EXCEL Annex 6e - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del tercer curs amb programa de diversificació curricular

EXCEL Annex 6f - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del quart curs amb programa de diversificació curricular

EXCEL Annex 6g - Acta d'avaluació de convocatòria especial

EXCEL Annex 6h - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària de matèries pendents de primer curs

EXCEL Annex 6i - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària de matèries pendents de segon curs

EXCEL Annex 6j - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària de matèries pendents de tercer curs

PDF Observacions Annex 6

Annex 7. Expedient acadèmic

WORD Annex 7 - Expedient acadèmic de l'alumne/a

PDF Observacions Annex 7

Annex 8. Historial acadèmic

WORD Annex 8 - Historial acadèmic d'educació secundària obligatòria

PDF Observacions Annex 8

Annex 9. Informe personal per trasllat

WORD Annex 9 - Informe personal per trasllat

Annex 10. Sol·licitud

WORD Annex 10 - Sol·licitud per realitzar les proves per obtenir el títol de graduat/ada en Educació secundària obligatòria

---

Darrera actualització: 21-10-10

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-