-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Educació primària - LOMCE

decret de currículum || annexos || ordres || resolucions
---

 

Decret de currículum
VC: Decret 32/2014 d'educació primària VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

---

Annexos del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears
PDF | WORD Ciències naturals
PDF | WORD Ciències socials
PDF | WORD Educació artística
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Matemàtiques
PDF | WORD Primera llengua estrangera: Anglès
PDF | WORD Religió Catòlica
PDF | WORD Valors socials i cívics

---

Ordres
PDF VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
PDF VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears

---

Resolucions
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017

PDF
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

PDF | WORD Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització
PDF | WORD Annex 3 - Informe de l’equip docent
PDF | WORD Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades

---

Darrera actualització: 14-11-2017

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-