-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Batxillerat - LOMCE

decret de currículum || annexos || ordres || resolucions
---

 

Decret de currículum
Decret 35/2015 de batxillerat VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

---

Annexos del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
PDF | WORD Anàlisi musical
PDF | WORD Anatomia aplicada
PDF | WORD Arts escèniques
PDF | WORD Biologia
PDF | WORD Biologia i geologia
PDF | WORD Ciències de la terra i el medi ambient
PDF | WORD Cultura audiovisual
PDF | WORD Cultura científica
PDF | WORD Dibuix artístic
PDF | WORD Dibuix tècnic
PDF | WORD Disseny
PDF | WORD Economia
PDF | WORD Economia de l’empresa
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Filosofia
PDF | WORD Física
PDF | WORD Física i química
PDF | WORD Fonaments d’administració i gestió
PDF | WORD Fonaments de l’art
PDF | WORD Geografia
PDF | WORD Geologia
PDF | WORD Grec
PDF | WORD Història d’Espanya
PDF | WORD Història de l’art
PDF | WORD Història de la filosofia
PDF | WORD Història de la música i la dansa
PDF | WORD Història del món contemporani
PDF | WORD Imatge i so
PDF | WORD Literatura universal
PDF | WORD Llatí
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Llenguatge i pràctica musicals
PDF | WORD Matemàtiques
PDF | WORD Matemàtiques aplicades a les ciències socials
PDF | WORD Primera llengua estrangera
PDF | WORD Psicologia
PDF | WORD Química
PDF | WORD Religió Catòlica
PDF | WORD Segona llengua estrangera
PDF | WORD Tècniques d’expressió graficoplàstica
PDF | WORD Tecnologia industrial
PDF | WORD Tecnologies de la informació i la comunicació
PDF | WORD Volum

---

Ordres
PDF VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

---

Resolucions
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2018-2019 NOU
BOIB núm. 151, d'1 de desembre de 2018

PDF cat
| PDF cast Annex 2 - Actes d'avaluació

PDF
| WORD Annex 3 - Model de resolució
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017

PDF
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

PDF | WORD Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització
PDF | WORD Annex 3 - Informe de l’equip docent
PDF | WORD Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades

---

Darrera actualització: 4-12-2018

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-