-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Món educatiu
   
 

-Enllaços d'interès especialitzats per àrees
---

 

- Atenció a la diversitat

 

En català

 • Escola inclusiva i diversitat (GREID) Grup de recerca del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Les seves l ínies de recerca són: Escola inclusiva i atenció a la diversitat; Formació de persones amb discapacitat; Transició a la vida adulta i inclusió laboral de persones amb discapacitat. NOU

 • WebQuest "INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ" Webquest creada per alumnat de l'assignatura Interculturalitat i Educació de la UOC, amb la finalitat de fer una reflexió sobre els objectius i els plantejaments de la interculturalitat en medis educatius, a partir de la proposta d’activitats i de material formatiu que puguin donar resposta a situacions reals en aquest àmbit.

 • Alumnat Nouvingut Recull de diferents recursos (programacions, estratègies d'intervenció lingüística, propostes didàctiques, etc.) per alumnat nouvingut de primària i secundària

 • Avaluació Inicial Recull de proves inicials de llengua i matemàtiques en diferents idiomes

 • Material per a la Llengua catalana Material de llengua (de lèxic, grafomotricitat, diccionaris d'imatges de català-altres llengües, material manipulatiu, per consultar...) per a alumnat nouvingut de primària i secundària

 • Racó dels tutors d'aula d'acollida Experiències d'un centre respecte a activitats de lectoescriptura i matemàtiques, així com recursos per a la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua catalana i castellana

 • Gramàtica bàsica Resum de gramàtica bàsica de català

 • Suport als nouvinguts Material destinat als alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu. Permet treballar especialment les habilitats orals. Material interactiu.

 • Dictats Pàgina amb dictats interactius de nivells diferenciats. Un recurs adequat per treballar amb tablets

 • PELC El Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana ha estat impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Inclou teoria i exercicis autocorrectius dels nivells elemental (per a parlants amb un domini inicial suficient de la llengua catalana a nivell oral i de comprensió lectora), mitjà i superior (en procés d'elaboració)

 • Endevina Programa d'exercicis de lèxic per a aprenents dels nivells elemental i intermedi de català. Conté 16 temes amb 20 exercicis contextualitzats. Els temes són els mateixos que els utilitzats en els centres d'autoaprenentatge de català

 • Galí Programa destinat a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. Es treballen les habilitats d'escoltar, parlar, llegir i escriure, i el vocabulari i les expressions més bàsiques. Basat en el JCLIC

 • Edu365.com. Llengua catalana Diferents propostes d'activitats per treballar la llengua catalana: Vincles (habilitats orals); Galí (escoltar, parlar, llegir i escriure); Entrena't per llegir (fixació de vocabulari, alfabet català, etc.); Activitats del Dídac (exercicis amb el diccionari); Quadern digital (l'expressió escrita: narració, notícia, descripció, definició); Dictats (ortografia), etc.

 • Pla de treball per a l'autoformació en llengua catalana Itinerari d'aprenentatge: exercicis de lèxic, comprensió lectora i comprensió oral, estructures gramaticals, etc.

 • Contes d'arreu del món Recull de contes d'arreu del món

 • Web de la Llengua Catalana Recursos per a l'aprenentatge

 • Intercat Web que agrupa diversos recursos per aprendre català

 • Fundació Pere Tarrés Moviment de centres d'esplai cristians. Jocs, contes etc.

 • Les tres bessones Jocs

 • Recursos Diccionaris, traduccions i recursos diversos

 • UBWeb. Servei de Llengua Catalana Resum de gramàtica bàsica

 • UBWeb. Servei de Llengua Catalana Autoaprenentatge del català. Nivell no-catalanoparlants, inicial

 • zonaCLIC

En castellà

 • Programa d'actuacions d'interlocució Programa de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat per fomentar la integració de l'alumnat immigrant i la relació entre els centres educatius i les famílies que desconeixen el català i el castellà [ PENDENT ]

 • Vademecum Repertori de comentaris lingüístics i resolució de dubtes sobre l'ús del castellà. Per a tercer cicle de primària i ESO. Serveix com a diccionari i com a eina de perfeccionament del castellà (no tan sols per alumnat de compensatòria)

 • Exercicis en castellà Les activitats s'han de desenvolupar mitjançant l'ordinador

 • Exercicis de gramàtica Per a imprimir i exercicis interactius en castellà (verbs, pronoms, preposicions)

 • Exercicis gramaticals interactius en castellà

 • Ensenyament del castellà a immigrants Guia de recursos didàctics del "Centre Virtual Cervantes"

 • Jocs entretinguts Per a l'aprenentatge del castellà, diferents nivells

 • Diccionaris Inclou un diccionari bàsic de CASTELLANO-ÁRABE, i un diccionari bàsic de CASTELLANO-RUMANO

 • El meu món Material interactiu per aprendre vocabulari en castellà en educació infantil, primer i segon cicle de primària. També pot servir com a material d'acollida

 • Espanyol per a estrangers Conté exercicis per l'aprenentatge del castellà

 • Educaguia.com Portal de recursos educativos y enlaces

 • Caja de las Palabras Mágicas Fichas, libros, cuentos…

 • Story Place Rincón de cuentos.

Interculturalitat

Material per àrees

Orientació PT - AL

 • Jose Luis' Web Orientacions metodològiques, articles, autoajuda, avaluació inicial…

 • TDAH Portal dedicat al Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat

 • Psicopedagogia.com Portal que proporciona informació i recursos útils per a professionals del sector educatiu

 • Espaciologopedico.com Articles etc.

 • Atenció a la diversitat Conselleria d'Educació i Ciència de la Junta d'Andalucia. Espai per a NEE

 • El postigo del aula Relació oberta de recursos educatius per nivells i àrees

 • Web EAP Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica. Generalitat de Catalunya

 • CREDA Centres de recursos educatius de per a deficients auditius. Generalitat de Catalunya

Formació del professorat

MEC

Comunitats autònomes

 • Materials interactius per a l'atenció a la diversitat a l'ESO. Conselleria de la Regió de Múrcia

 • Experiències d'Educació Intercultural Portal d'Educació de la Comunitat Educativa de Castella i Lleó

 • Educastur Portal de la Conselleria d'Educació i Ciència del Principat d'Astúries

 • ServiCEC Pàgina d'educació i cultura de la Generalitat Valenciana

 • Creena Centre de recursos d'educació especial a Navarra. Programes informàtics en castellà

Universitats

---
  Ajudau-nos a completar aquestes pàgines d'enllaços amb les vostres aportacions    Administrador del WEIB

 

 

Darrera actualització: 21-9-2009

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-