-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Programa Alerta Escolar Balear 2017-2018
---

DGI
 

>> Des del Servei d’Atenció a la Diversitat es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents de les Illes Balears amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018, en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Educació i Universitat i el Servei de Salut signat dia 4 de juny del 2014, així com en el marc de l’acord de Consell de Govern de desenvolupament de programes d’educació per a la salut en els centres educatius de 19 d’abril de 2002 (BOIB 29-06-2002) entre la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat.

Aquesta convocatòria respon a la necessitat de proporcionar la formació de primers auxilis, en cas d’emergència, sobre patologies d’asma, al·lèrgies/anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites i diabetis als professionals dels centres educatius.

Aquest Programa va destinat a tots els centres educatius autoritzats a impartir ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, secundària postobligatòria i educació especial de centres públics, privats-concertats o privats, amb alumnat d’edats compreses entre 0 i 19 anys.

Més endavant se convocarà el procediment per a la selecció dels centres docents de Mallorca (Inca, Manacor i Palma) i de Formentera amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018. Els centres educatius que tenen el CEP d’Inca i de Manacor com a CEP de referència podran sol·licitar la participació en la pròxima convocatòria (entre d’altres centres) i els professionals d’aquests centres educatius se podran inscriure a les edicions que se duran a terme als llocs abans esmentats.

 

Documents

PDF cat | PDF cast Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca, Menorca i Eivissa amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018

PDF BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017

DOC Annexos 2-5

---

>> Anar al Servei d’Atenció a la Diversitat: [anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-