-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2020
---

DGI MECD
 

>> Programa d'Acompanyament Escolar de Juliol 2020 (curs 2019-2020)

>> Convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO) el curs escolar 2019-2020.

Finalitat: Aconseguir que l'alumnat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen estudis d’EP i ESO durant el curs 2019-2020 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Persones destinatàries: Alumnat de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres públics que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2019-2020.

Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats especials de suport educatiu (NESE) o per la situació de l’estat d’alarma viscuda per la COVID-19.

Grups: cada grup ha d’estar format per entre 5 i 8 alumnes.

Durada: S’han de dedicar un màxim de 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2020.

Coordinació: Es disposen d'un determinat nombre d'hores de coordinació remunerades per a cada centre segons els grups autoritzats.

Termini d'inscripció: Del 18 de maig al 15 de juny de 2020 mitjançant sie@dgpice.caib.es. No s'ha de trametre cap document original. El centre ha de custodiar la documentació original durant 6 anys.

Més informació: Servei d'Innovació Educativa (tel.: 971 17 77 81 i sie@dgpice.caib.es)

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

 

Documents Juliol 2020

PDF Resolució del Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2020

PDF | DOC | ODT Annexos

 

---

>> Anar a la fitxa “Programa d'Acompanyament Escolar de Juliol 2020”: [anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-