-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Premis d’educació 2016-2017
---

DGPLAN
 

>> La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, obri la convocatòria dels premis d’educació per al curs 2016-2017.

Amb aquests premis es pretén potenciar la millora dels resultats acadèmics, reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal i valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

------------

>> Premis Extraordinaris de Batxillerat

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
(BOIB núm. 31, 14 de març de 2017)

>> Termini: 6 de juny de 2017

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 d’agost de 2017 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
BOIB Núm. 98, de 10 d'agost de 2017 (1/9/17)

PDF Llista provisional dels alumnes que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 (6/7/17)

PDF Llista provisional alumnes admesos a la prova dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2016-2017 (12/6/17)

------------

>> Premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017
(BOIB núm. 31, 14 de març de 2017)

>> Termini: 22 de setembre de 2017

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2017 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017.
BOIB Núm 140, de 16 de novembre de 2017 (17/11/17)

PDF Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016/2017 (30/10/17)

------------

>> Premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
(premis a l’esforç personal i premis al rendiment acadèmic excel·lent)

(BOIB núm. 31, 14 de març de 2017)

>> Termini: 23 de juny de 2017

PDF Llista definitiva dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2016-2017 (20/7/17)

PDF Llista definitiva dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l'esforç personal el curs 2016-2017 (20/7/17)

PDF Llista provisional dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2016-2017 (10/7/17)

PDF Llista provisional dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l'esforç personal el curs 2016-2017 (10/7/17)

------------

>> Premis per als alumnes d’educació primària

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
(premi a l’esforç personal i/o al rendiment acadèmic a un alumne per cada centre que participi a la convocatòria)
(BOIB núm. 31, 14 de març de 2017)

>> Termini: 16 de juny de 2017

PDF Llista definitiva dels alumnes premiats d’educació primària del curs 2016-2017 (20/7/17)

PDF Llista provisional dels alumnes premiats d’educació primària del curs 2016-2017 (21/6/17)

------------

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-