-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Premis d’educació 2015-2016
---

DGPLAN
 

>> La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, obri la convocatòria dels premis d’educació per al curs 2015-2016.

Amb aquests premis es pretén potenciar la millora dels resultats acadèmics, reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal i valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

------------

>> Premis Extraordinaris de Batxillerat

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
(BOIB núm. 53, 28 d'abril de 2016)

>> Termini: 6 de juny de 2016

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de setembre de 2016 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016.
BOIB Núm. 115, de 10 de setembre de 2016 (12/9/16)

PDF Llista provisional dels alumnes que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016 (4/7/16)

PDF Relació definitiva dels alumnes que opten als premis extraordinaris de batxillerat del curs 2015-2016 (20/6/16)

PDF Relació provisional dels alumnes que opten als premis extraordinaris de batxillerat del curs 2015-2016 (13/6/16)

------------

>> Premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016
(BOIB núm. 53, 28 d'abril de 2016)

>> Termini: 22 de setembre de 2016

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2016 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016 NOVETAT 15/11/16

PDF Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016 (25/10/16)

PDF Llista provisional dels alumnes de batxillerat que han obtingut el premi a l’aprofitament acadèmic excel·lent el curs 2015-2016 (11/10/16)

------------

>> Premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
(premis a l’esforç personal i premis al rendiment acadèmic excel·lent)

(BOIB núm. 53, 28 d'abril de 2016)

>> Termini: 24 de juny de 2016

PDF Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 9 de setembre de 2016 per la qual s'adjudiquen els premis als alumnes d'educació secundària obligatòria de les llles Balears corresponents al curs 2015-2016 (2079/16)

PDF Llista definitiva dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l’esforç personal el curs 2015-2016 (22/7/16)

PDF Llista definitiva dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2015-2016 (22/7/16)

PDF Llista provisional dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l’esforç personal el curs 2015-2016 (6/7/16)

PDF Llista provisional dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2015-2016 (6/7/16)

------------

>> Premis per als alumnes d’educació primària

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
(premi a l’esforç personal i/o al rendiment acadèmic a un alumne per cada centre que participi a la convocatòria)
(BOIB núm. 53, 28 d'abril de 2016)

>> Termini: 17 de juny de 2016

PDF Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 9 de setembre de 2016 per la qual s'adjudica un premi als alumnes d'educació primària corresponent al curs 2015-2016 (20/9/16)

PDF Llista definitiva dels alumnes premiats d’educació primària del curs 2015-2016 (22/7/16)

PDF Llista provisional dels alumnes premiats d’educació primària del curs 2015-2016 (23/6/16)

------------

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-