-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Convocatòria de centres educatius per a la realització del Pràcticum dels estudis de grau d’educació infantil i d’educació primària de la UIB i CESAG 2013-2014
---

Escut de la UIB      DGOIFP


practicums

-----

Convocatòria de pràctiques

>> Es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques dels estudis de grau d’educació infantil i d’educació primària de la UIB i centres adscrits (CESAG)

ATENCIÓ: La inscripció a tots els pràcticums d'educació infantil i primària es podrà fer des del 27 de juny de 2013 fins al 20 de setembre de 2013 (via GestIB)

Calendari i durada de les pràctiques

UIB

Els pràcticums, segons el que preveu la Universitat, es duran a terme d’acord amb el calendari següent:

Grau d’educació infantil:

- Pràcticum II: del 17 de febrer al 6 de juny de 2014.

Grau d’educació primària:

- Pràcticum II: del 7 d'octubre al 17 de gener de 2014.
- Pràcticum I: del 3 de març al 6 de juny de 2014.
- Pràcticums de menció: del 28 d'abril al 6 de juny de 2014.

CESAG

Els pràcticums, segons el que preveu el CESAG, es duran a terme d’acord amb el calendari següent:

Grau d’educació infantil:

- Pràcticum II: del 17 de febrer al 18 de juny de 2014.

Grau d’educació primària:

- Pràcticum II: del 7 d’octubre de 2013 al 29 de gener de 2014.
- Pràcticum I: del 17 de febrer al 4 de juny de 2014.
- Pràcticums de menció: del 14 d’abril al 13 de juny de 2014.

---

PRÀCTICUM I

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum I d'educació primària (UIB)

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum I d'educació primària (CESAG)

 

PRÀCTICUM II NOVETAT 24/10/13

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum II d'educació infantil (UIB) NOVETAT

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum II d'educació infantil (CESAG) NOVETAT

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum II d'educació primària (UIB)

PDF llista definitiva de centres que han inscrit professorat al Pràcticum II d'educació primària (CESAG)

 

PRÀCTICUM III

PDF llista provisional de centres que han inscrit professorat al Pràcticum III de menció (UIB)

PDF llista provisional de centres que han inscrit professorat al Pràcticum III de menció (CESAG)

---

Guies didàctiques UIB

1. PDF Guia pràcticum I i II d'educació infantil i primària

2. Guies del pràcticum III (menció)

a) PDF Menció d'anglès.

b) PDF Menció d'audició i llenguatge

c) PDF Menció d'educació musical i artística

d) PDF Menció d'educació física

e) PDF Menció de suport educatiu

 

Guies didàctiques CESAG

Educació infantil:

PDF Pràcticum II (3-6)

Educació primària:

a) Pràcticum

PDF Pràcticum I

PDF Pràcticum II

b) Menció

PDF Audició i llenguatge

PDF Educació musical

PDF Suport educatiu

PDF Educació física

PDF Anglès

---

PDF Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 6 de juny de 2013 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques dels estudis de grau d’educació infantil i d’educació primària de la UIB i centres adscrits

PDF | PPT Instruccions per la inscripció via Gestib

PDF Instruccions per als centres educatius relatives a les estades d’alumnes en pràctiques als centres durant el curs 2013-2014 NOVETAT

PDF Instrucciones para los centros educativos relativas a las estancias de alumnos en prácticas en los centros durante el curso 2013-2014 NOVETAT

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-