-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Instruccions per a l'elaboració i execució del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC)
---

DGFP PALIC
 

>> En el BOIB núm. 24, de 22 de febrer de 2018, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària.

Els alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears que no tenen com a llengua materna la llengua catalana i hi presentin mancances en l’ús ha de rebre una atenció educativa específica que li permeti assolir la competència lingüística necessària per facilitar el seu desenvolupament personal i social i la participació normalitzada en el procés d’aprenentatge amb el seu grup de referència.

L’atenció educativa a aquests alumnes perquè adquireixin la competència en llengua catalana s’ha de fer d’acord amb les seves característiques, amb el nivell en el qual estan escolaritzats i amb la seva competència curricular.

En aquest sentit, una de les novetats més destacades de la Resolució és l’aposta de les noves instruccions per a una atenció més inclusiva a l’alumnat nouvingut, la qual cosa facilitarà que aquest alumnat s’incorpori a l’aula ordinària el més aviat possible i amb el suport necessari.

 

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària
BOIB núm. 24 (22/2/2018)

---

>> Anar a la fitxa Instruccions per a l'elaboració
i execució del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC):
[anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-