Documentació > Planificació escolar
Escut de la CAIB-CEC

 

> PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (2000-2004)
 

>PROPOSTA DE MAPA ESCOLAR DE MENORCA (2000-2004)


- APORTACIONS

Tal com es preveu a l'apartat tercer de la Proposta de Planificació Escolar de les Illes Balears (2000-2004): "Els sectors participants en la programació general de l'ensenyament han de ser els primers en fer la seva acció contributiva al disseny d'aquesta planificació. Els òrgans consultius i de participació hauran de ser elements fonamentals en l'elaboració de la planificació escolar de les Illes Balears. Durant el procés també han de ser elements actius, a través de llurs aportacions, els òrgans i organismes de l'Administració local, els sectors socials de l'ensenyament i els col·lectius en representació dels pares i mares dels alumnes".

Els suggeriments, aportacions, anotacions o qualsevol altre aspecte relacionat amb la Proposta s'han d'adreçar a la següent adreça electrònica: mapaescolarmenorca@caib.es o bé a la Direcció General de Planificació i Centres, Servei de Planificació. C/ del Capità Salom, 29, 4t, 07004 Palma, indicant clarament la pàgina, el títol de l'annex o bé de l'apartat del document a què es fa referència.

El termini de recepció acabarà dia 31 de maig de 2001