-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Jornades Formació Transformadora
---

DGFP Jornades formació transformadora
 

>> Formació Transformadora, jornades de reflexió participativa per orientar la formació del professorat 2016-2020

>> La formació del professorat és un element clau per a treballar en la millora del rendiment escolar, un dels eixos centrals d’actuació de la Conselleria d’Educació i Universitat. En aquest sentit, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat posa en marxa a partir del proper 9 de novembre un procés de participació amb la finalitat de detectar les necessitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears. Una vegada recollides les diferents aportacions es dissenyarà un pla per a 4 anys (2016-2020) que permeti donar resposta a les noves demandes del sistema educatiu i promoure un canvi en les metodologies d’ensenyament que permetin tenir incidència en una millora dels resultats acadèmics i de les competències de l’alumnat.

Aquestes noves línies d'actuació s'elaboraran a partir d’un diagnòstic de necessitats centrat en les demandes del professorat, amb una clara vocació de promoure la formació en els propis centres educatius per garantir una formació contextualitzada i vinculada als projectes educatius que han dissenyat en consens amb tota la comunitat educativa.

Cal tenir present que en els darrers quatre anys una gran part de la formació permanent del professorat s'ha centrat quasi exclusivament en l’organització d’activitats encaminades a l’habilitació del professorat per impartir assignatures en anglès. L’objectiu de la Conselleria és el de donar una nova orientació a la formació permanent del professorat que respongui a moltes altres necessitats que han quedat desateses.

El procés de diagnòstic i detecció de necessitats partirà d’una enquesta de detecció de necessitats formatives als centres educatius, a la vegada que es recolliran les demandes dels diferents serveis de l’administració educativa per als col·lectius específics. El procés finalitzarà amb unes jornades de reflexió i orientació a cada centre de professorat, amb participació d’una mostra dels centres educatius de totes les etapes, centres d’educació de persones adultes, escoles d’idiomes i equips d’orientació que permetran avaluar la formació fins ara vigent i proposar noves línies estratègiques de formació per afrontar els reptes actuals de l’educació.

Aquestes jornades, distribuïdes per àmbits geogràfics, comencen els pròxims dilluns i dimarts a Formentera, a Menorca es faran el 16 i 17 de novembre, a Manacor el 24 i 26, a Eivissa el 25 i el 26, a Palma el 26 i 27 i per últim a Inca, el 30 i el 2 de desembre.

A partir de les conclusions de tot aquest procés, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat elaborarà una proposta de pla quadriennal de formació que serà debatuda en la Comissió Permanent de Formació del Professorat de les Illes Balears i en el Consell Escolar de les Illes Balears abans de la seva aprovació definitiva.

 

PDF Informació

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-