-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari llocs de treball docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
---

DGPU UIB
 

>> Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari llocs de treball docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

>> En data 3 de juny es fa pública, en el web educatiu de les Illes Balears (WEIB), la convocatòria de provisió, mitjançant el sistema de comissió de serveis, dels següents llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU):

  • 2 places en jornada completa per tasques de coordinació del DEMOLAB y del DEMOTEC.

  • 1 plaça amb dedicació de 5 hores setmanals (3 lectives i 2 no lectives) de treball docent per a l’organització de les Proves Cangur.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2016-2017 (des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017).

Termini de presentació de sol·licituds: des del 3 de juny fins al 10 de juny (ambdós inclosos)

Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s’han de presentar en el registre d’entrada de la Conselleria d’Educació i Universitat, o en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per a més informació sobre requisits, barems, tasques a desenvolupar i documentació acreditativa llegiu el text de la convocatòria.

PDF Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 21 de juny de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de les persones admeses, ordenades per puntuació, per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) NOVETAT 21/6/16

PDF Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 21 de juny de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de les persones admeses, ordenades per puntuació, per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) NOVETAT 21/6/16

 

PDF Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 de juny de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de les persones admeses, ordenades per puntuació, per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 16/6/16

PDF Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 de juny de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de les persones admeses, ordenades per puntuació, per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 16/6/16

-----------

PDF Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

PDF Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

doc Sol·licitud de participació

 

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-