-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Comissions de serveis al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)
---

DGPU UIB
 

>> NOVETAT Segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB

>> En data 5 de juny de 2018 es fa pública, en el web educatiu de les Illes Balears (WEIB), la segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB.

Les proves Cangur són una activitat que rep suport de la Conselleria d'Educació i Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. La Conselleria d'Educació i Universitat hi aporta un docent, que dedica 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) a la preparació i l'organització de les proves. Aquesta mesura pretén que les proves puguin desenvolupar-se correctament, atès que actualment hi participen més de 12.000 alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019).

Termini de presentació de sol·licituds: des del 5 fins al 8 de juny de 2018.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat. També es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

>> NOVETAT Segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB: [anar-hi ]

 

---

>> Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari llocs de treball docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

>> En data 9 de maig de 2018 es fa pública, en el web educatiu de les Illes Balears (WEIB), la convocatòria de provisió, mitjançant el sistema de comissió de serveis, dels següents llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB):

  • dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).

  • una plaça amb dedicació de 5 hores setmanals (3 lectives i 2 no lectives) de treball docent per a l’organització de les Proves Cangur.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019).

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de maig de 2018.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat. També es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

PDF Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

PDF Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

doc Sol·licitud de participació

 

---

>> Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari
dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB):
[anar-hi ]

>> Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari
5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB:
[anar-hi ]

 

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-