-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
CENTRES
   
 

-Programa d'Actuacions d'Interlocució
---

 
logo DGI
 

DOCUMENTS GENERALS PER ALS CENTRES

ALEMANY | ANGLÈS | ÀRAB | BÚLGAR | CASTELLÀ | CATALÀ | RUS | XINÈS

---

alemany ALEMANY
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

anglès ANGLÈS
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

àrab ÀRAB
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

búlgar BÚLGAR
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

castellà CASTELLÀ
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

català CATALÀ
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

rus RUS
PDF | WORD JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF | WORD COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF | WORD PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF | WORD PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF | WORD AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF | WORD ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF | WORD ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A

---

xinès XINÈS
PDF JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES DE L'ALUMNE/A
PDF CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL DIRECTOR A LA FAMÍLIA
PDF CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL CAP D'ESTUDIS A LA FAMÍLIA INFORMANT DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE/A
PDF CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB LA FAMÍLIA PER PART DE L'EQUIP DE PROFESSORS
PDF COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA DE L'ALUMNE/A DE L'INCOMPLIMENT PER PART D'AQUEST DE LES NORMES DEL CENTRE
PDF PETICIÓ D'UNA ENTREVISTA PERSONAL DEL TUTOR AMB LA FAMÍLIA
PDF PETICIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT SOCIAL DE L'ALUMNE/A
PDF CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ PER PART DEL TUTOR, FINALITZADA L'AVALUACIÓ
PDF AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L'ALUMNE/A
PDF ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE/A EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PDF ACCEPTACIÓ DE LA FAMÍLIA PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ALUMNE/A A UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
PDF ACCEPTACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA DEL PLA DE DIVERSIFICACIÓ PROPOSAT A L'ALUMNE/A
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-